Utrke

5. Mazator trail

Petnja trail

Ime Prezime Klub Startnina
Stanko Čvagić # 200
Marija Bešlić Šapice # 247
Srđan Radulović # 252
Zdravko Matošić # 234
Mladen Stepić
Gorana Matošić # 215
Paula Holjevac # 240
Sanja Šemuga
Igor Čakmazović # 238
Mirjana Cabraja
Matija Čvagić # 233
Antonia Drljić # 210
Dražen Popko # 230
Miroslav Štefanac # 227
Draženka Vidaković Ultramaraton klub Mazator # 249
Josip Čurčić
Jelena Šofić # 237
Ivana Prpić
Tomislav Bićanić Ultramaraton klub Mazator # 202
Damir Weber
Ana Elkaz Ultramaraton klub Mazator # 235
Natalija Mrzljak Vučinić # 236
Josip Bogović # 228
Marko Šikić
Katarina Bandalo # 232
Domagoj Zmaić # 245
Mislav Ćuk
Manuel Čarđić # 241
Mijo Benković # 231
Boris Presečan # 246
Mladen Sudar
Dubravka Šiljeg # 226
Ivan Vitenberg
Luka Rosandić # 218
Krešimir Šemuga # 229
Sanja Balen
Martina Baltić RC Kotlich Dive SB
Mario Martić # 248
Katarina Penava # 225
Eleonora Matić SRK Baraber # 205
Eva Arnold Litice oko Virovitice # 224
Robert Nikicic Impotentni # 209
Stijepan Matijašević Nema klub # 223
Alen Jakab Šapice # 213
Željko Lukačević # 219
Suzana Miklošević Motiv # 253
Maja Šantić Motiv # 222
Sandra Kraljik Motiv # 221
Iva Šantić Motiv # 220
Ivica Liović Mazator # 217
Kristina Aagatić UMK Mazator # 214
Matija Bogdanovic IND # 212
Maja Seguin # 211
Igor Pipić Motiv # 203
Svjetlana Dudrak UMK Mazator # 208
Vera Hajzler UMK Mazator # 207
Margareta Ibriks URT NEXE TEAM NAŠICE # 206
Adam Grgić IND # 204
Dunja Singer / # 201
Vesna Janković AK Požega # 244
Robert Ruhek Nitko me nece # 239
Damir Hećimović Individualac # 113
Magdalena Vidović Dugalić Toffolini Ind
Tomislav Alinjak Power body
Josip Jurić
Julijana Jurić -
Iva Terzić # 242
Ivana Prpić UMK Mazator # 243
Vanda Arnold Litice oko Virovitice # 250
Denis Halupa Litice oko Virovitice # 251
Marija Knežević ŠRK "Baraber" # 254

Pljuskara trail

Ime Prezime Klub Startnina
Danilo Cimbaljević # 101
Violeta Hrkač
Tihomir Šikić Triatlon klub Mazator # 110
Rino Šiljeg # 108
Jozo Marunica UMK Mazator # 112
Jasna Pavičić # 111
Kristina Princip # 118
Damir Kligl # 106
Krešimir Valentić # 117
Damir Matić # 115
Miroslav Marković
Željko Kanđera
Ivan Vitenberg
Miroslav Markovic # 104
Dejan Perasić # 109
Jasna Plemeniti AU Moslavina u pokretu # 103
Marijan Ibrišimović # 107
Dražen Holmik Two chelos # 122
Saša Dec Two chelos # 121
Andrew Seguin # 105
Dario Špehar A.k.Plitvice # 124
Toni Vukadin AK PLITVICE
Marko Blažević # 116
Hrvoje Kekez ind # 114
Slaven Dugalić Toffolini Ind # 123
Zoran Kurdija Mogu dugo # 119
Perica Brainovic Ind # 120

Šuma Striborova ultra trail

Ime Prezime Klub Startnina
Branimir Šloser # 52
Nandino Malesevic # 50
Dominik Sabljić / # 51

Dilj ultra trail

Ime Prezime Klub Startnina
Božo Lubar
Ivan Baričić
Vedran Dulj
Elza Božić
Arnes Biogradlija
Velibor Pađan # 10