. kolo

Svi Spol M Spol Ž
# BiB Ime i Prezime Ukupno vrijeme Bodovi

Ukupni poredak

Svi Spol M Spol Ž
# Ime i prezime Spol Broj kola Broj bodova